. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 februari . . . . . . . . .

De kringvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat van meerdere bestuursleden hun zittingstermijn eindigt, is er nagedacht over de toekomst. We krijgen een (schriftelijke) toelichting en mogen er de komende weken over nadenken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

De kerstdagen liggen al weer een paar weken achter ons. We kijken vooruit en gaan aan de slag met paaseieren. Het duur nog wel een paar weken, maar je kunt beter op tijd beginnen want dan ben je zeker op tijd klaar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kerst en pasen samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De commissie heeft al het nodige voorwerk gedaan. Nu is het aan ons om aan het werk te gaan. De patronen worden door An uitgedeeld en kan het klossen beginnen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het was een gezellige drukte. Voor één persoon eindigde de avond na wat minder leuke drukte uiteindelijk ook goed.


Iena Pals